Giới thiệu về AuctionLux

Đổi mới ngành đấu giá

AuctionLux là một công ty fintech đa diện, được thành lập với trọng tâm cốt lõi là mang lại giá trị cho khách hàng bán lẻ, bằng các công nghệ hợp tác độc đáo. Chúng tôi mong muốn giới thiệu khái niệm đấu giá hợp tác toàn cầu đầu tiên thuộc loại này với thế giới thông qua Chương trình đấu giá hợp tác (CAP) của chúng tôi.

 

Với việc trực tiếp từ các mạng lưới nguồn trên khắp thế giới, chúng tôi tạo nguồn và giới thiệu các cơ hội cho khách hàng của mình để tài trợ cho việc mua lại các tài sản được định giá thấp. Đổi lại, chúng tôi phân bổ một phần lợi nhuận cho khách hàng của mình sau mỗi cuộc đấu giá thành công.

0 0
NHỮNG NĂM TRONG NGÀNH ĐẤU GIÁ

Văn phòng gia đình họ Ngô

Một văn phòng gia đình quyền lực trong lịch sử với tầm ảnh hưởng toàn cầu và tập trung vào việc khai thác tiềm năng tốt nhất của mọi người.

 

Văn phòng gia đình Wu là những người sáng lập AuctionLux. Họ chủ yếu phát triển và thu hoạch các kết nối, kênh bán hàng và các chính sách hoạt động tổng thể.

 

Ngoài việc giám sát các hoạt động tài chính của công ty, họ cung cấp các nguồn lực và khả năng lãnh đạo tốt truyền cảm hứng trong toàn công ty.

 

Văn phòng gia đình Wu đang đưa ngành công nghiệp đấu giá đi như vũ bão, đưa AuctionLux lên một tầm cao mới và làm cho nó dễ tiếp cận hơn với mọi người trên khắp thế giới.

Nhóm AuctionLux

Giám đốc điều hành

Nhiệm vụ của chúng ta

Để cung cấp cho khách hàng của chúng tôi cơ hội tham gia và kiếm lợi nhuận từ ngành đấu giá thích hợp.

Tầm nhìn của chúng tôi

Để trở thành một nền tảng đấu giá toàn cầu hàng đầu bằng cách phá vỡ ngành đấu giá truyền thống lâu đời.